Thẻ: nguồn gốc xóc đĩa

  • Nguồn gốc xóc đĩa

    Nguồn gốc xóc đĩa ở đâu? Xóc đĩa thuật ngữ còn gọi là xóc đĩa là một trò chơi rất thịnh hành ở châu á xuất phát  tại việt nam và được người trong giới báo chí gọi là trò chơi cờ bạc, còn trong dân gian gọi là trò chơi may mắn, bởi tính